Wachlarze

Wachlarz odgrywał znaczącą rolę w chińskiej kulturze. Używany od czasów starożytnych zarówno przez mężczyzn jak i kobiety, występował w wielu odmianach, w zależności od funkcji jaką spełniał, kształtu i charakteru dekoracji.
Wachlarz płaski

Wachlarz płaski

Wachlarz rozkładany

Wachlarz rozkładany

Wachlarz płaski

Wachlarz płaski

Epoka Qing, Guangzhou (Kanton), ok. 1850 r.

Epoka Qing, Guangzhou (Kanton), ok. 1850 r.

Epoka Qing, Guangzhou (Kanton), ok. 1850 r.

Epoka Qing, Guangzhou (Kanton), ok. 1850 r.

Wachlarz płaski

Wachlarz płaski

Wachlarz płaski

Wachlarz płaski

Epoka Qing, Guangzhou (Kanton), ok. 1850 r.

Epoka Qing, Guangzhou (Kanton), ok. 1850 r.

Wachlarz płytkowy dekorowany scenami figuralnymi w pejzażu

Wachlarz płytkowy dekorowany scenami figuralnymi w pejzażu

Wachlarz rozkładany

Wachlarz rozkładany

Pinterest
Szukaj