Pinterest • Światowy katalog pomysłów

Correggio (1489 -1534), William French, Boże Narodzenie, własność Muzeum Narodowego w Krakowie

pin 5

Matka Boska z Dzieciatkiem, Palac Biskupa Erazma Ciolka, wl.Muzeum Narodowe w Krakowie

pin 4
heart 2

Matka Boska z Dzieciątkiem, kopia obrazu z kościoła Bożego Ciała w Krakowie, pocz. XVII wieku; Palac Biskupa Erazma Ciolka, wl.Muzeum Narodowe w Krakowie

pin 4
heart 1

Witold #Chomicz, Szopka Krakowska, 1938, własność Muzeum Narodowego w Krakowie // #Crib, 1938, ownership National Museum in Krakow

pin 3

Boże Narodzenie, Ucieczka do Egiptu, Św. Maria Magdalena, Skrzydło tryptyku, Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie // Escape to Egypt, #wing of the #triptych Bishop Erazm #Ciołek Palace, Branch of the National Museum in #Krakow

pin 3

Matka Boska z Dzieciątkiem oraz śś. Mikołajem i Stanisławem. Retabulum ołtarzowe z Maniów - korpus, autor nieznany, ok. 1540, Palac Biskupa Erazma Ciolka, wl. Muzeum Narodowe w Krakowie

pin 2
heart 1

Palac Biskupa Erazma Ciolka, wl. Muzeum Narodowe w Krakowie

pin 2

Rodzina Marii z Ołpin, Palac Biskupa Erazma Ciolka / Maria´s from Olpin Family, c. 1510–15; in Erazm Bishop Palace, National Museum in Krakow

pin 1
heart 1

Palac Biskupa Erazma Ciolka, wl. Muzeum Narodowe w Krakowie

pin 1
heart 1

Boże Narodzenie, autor nieznany, ikona połowa XVI w., Pałac biskupa Erazma Ciołka, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie // Christmas, unknown artist, icon, the Erazm Bishop Ciołek Palace - Branch od the National Museum in Krakow

pin 1
heart 2