Count Karol Lanckoroński, 1912

Count Karol Lanckoroński of Poland 1912

Rozdół n Dn., pałac hr. Lanckorońskich

Rozdół n Dn.

Rozdół n Dn., pałac hr. Lanckorońskich

Rozdół n Dn.

Adelajda Lanckorońska przed pałacem w Rozdole  PAUart

Adelajda Lanckorońska przed pałacem w Rozdole PAUart

Rozdół, pałac Lanckorońskich

Rozdół, pałac Lanckorońskich

Rozdół n Dn., pałac hr. Lanckorońskich

Rozdół n Dn.

Pałac Lanckorońskich w Rozdole.

Pałac Lanckorońskich w Rozdole.


More ideas
Pinterest
Search