Mieszko Eichelberger

Mieszko Eichelberger

Każdy człowiek ma dobrowolność w podejmowaniu decyzji i ma prawo do poszanowania swoich wyborów. Jest to moja dewiza i zarazem dobra rada dla otaczającego mnie