Michael Mikey

Michael Mikey

Nie zmieniam się, nadal uciekam w samotność, nadal żyję w świecie wyobraźni. Wolno żyć mi marzeniami, przecież każdy ma niezbywalne prawo do zmarnowania sobie ż