Merito

Merito

www.meritoapp.pl
http://meritoapp.pl/ / Merito jest systemem do zarządzania projektami, którego zadaniem jest umożliwienie podglądu na stopień realizacji projektu i działania użytkowników.
Merito