ψΨψ웃Ψ웃 ☀ 웃Ψ웃ψΨ

Your life guard walks on water. Don't be afraid. Have faith.

Zdecydowanie...

Be thankful to God for evverything, everyday and every person so have met.

Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. https://wbiblii.pl/szukaj/Wj23,20

Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. https://wbiblii.pl/szukaj/Wj23,20

Kiedy wszystko ogranicza ciemność... #Bosmans-Phil,  #Bóg-i-wiara

Kiedy wszystko ogranicza ciemność... #Bosmans-Phil, #Bóg-i-wiara

Prayer, Biblia, Prayers, Prayer Request

Better Life, Mottos, Poetry, Religion, Biblia, Faith, Poems

Pinterest
Search