Mirosław Biernat

Mirosław Biernat

Jestem bardzo przystoiny
Mirosław Biernat