Pinterest • Światowy katalog pomysłów

Mathematics | Matematyka Matematyczy Świat wokół nas

Blog matematyczny Minor, to ciekawe zadania matematyczne na różnym poziomie z pełnymi rozwiązaniami. Wiele ciekawostek ze świata matematyki. Kliknij na wybranego pina i odwiedź posta na blogu.
458 Piny46 Obserwujący

Okrąg trygonometryczny funkcji sinus, cosinus, tangens i cotangens. Tabela wartości funkcji trygonometrycznych. Circle trigonometric functions sine, cosine, tangent and cotangent. Table of trigonometric functions.

2
1

Blog matematyczny Minor | Matematyka: Okrąg trygonometryczny funkcji sinus, cosinus, tangens i cotangens

matematyczny-swiat.pl

Calculate the height of the tower |AD| = x = ? Wierzchołek wieży widać z poziomu ziemi pod kątem 30ᴼ. Z odległości o 10 m mniejszej wierzchołek ten widać pod kątem 45ᴼ. Obliczyć wysokość wieży.

1

Blog matematyczny Minor | Matematyka: Wysokość wieży

matematyczny-swiat.pl

ABCD is an isosceles trapezium. The base trapezium |AB|/|CD|=1/2. Calculate the field of triangles: CED, ABE, AED, BEC. Pole trapezu równoramiennego jest równe 36, a stosunek długości podstaw wynosi 1:2. Oblicz pola czterech trójkątów, na które dzielą ten trapez jego przekątne.

1

Blog matematyczny Minor | Matematyka: Pola trójkątów w trapezie równoramiennym

matematyczny-swiat.pl

Istnieje zawsze dokładnie n różnych pierwiastków stopnia n z liczby zespolonej z=a+bi różnej od zera. Dowiedz się jak pierwiastkować liczby zespolone wzorem de Moivre'a.

1

Blog matematyczny Minor | Matematyka: Pierwiastkowanie liczb zespolonych

matematyczny-swiat.pl

Jaki znak <, >, = należy wstawić pomiędzy polami S tych figur płaskich, albo było prawdą? Wiedząc, że dłuższa podstawa trapezu równoramiennego ABCD jest średnicą okręgu, a ramiona trójkąta równoramiennego EFG są równolegle do ramion trapezu. Przekątna trapezu jest równa ramieniu trójkąta.

Blog matematyczny Minor | Matematyka: Trapez równoramienny i trójkąt równoramienny wpisany w okrąg (koło)

matematyczny-swiat.pl

Wiedząc, że (sinα-cosα)²=2/9. Oblicz (sinα+cosα)²=? Knowing that (sinα-cosα)²=2/9. Calculate (sinα+cosα)²=?

Przypięte z

matematyczny-swiat.pl

W trapezie równoramiennym ABCD o podstawach |AB| = a i |CD| = b przekątne przecinają się w punkcie S. Wykaż, że stosunek pola trójkąta ABS do pola trójkąta CDS  jest równy a²/b². In an isosceles trapeze ABCD with bases |AB|= a and |CD| = b diagonals intersect at S. Show that the ratio of the triangle to the area of the triangle ABS CDS equals a² / b².

Blog matematyczny Minor | Matematyka: Stosunek pól w trapezie równoramiennym

matematyczny-swiat.pl

Wyznacz wszystkie możliwe rozwiązania równania wykładniczego w liczbach rzeczywistych.] Find all possible solutions for x = ? in real numbers.

Blog matematyczny Minor | Matematyka: Równanie wykładnicze

matematyczny-swiat.pl

Knowing that log5=a and log3=b. Determine the logarithm log_30(8). Wiedząc, że log5=a i log3=b. Wyznacz wartość logarytmu log_30(8) jako wyrażenie.

Blog matematyczny Minor | Matematyka: Logarytm jako wyrażenie

matematyczny-swiat.pl

Cones are similar. Calculate the volume of a cone. Stożek o wysokości 4 i polu powierzchni 24∏ jest podobny do stożka o tworzącej 20. Oblicz objętość stożka.

Przypięte z

matematyczny-swiat.pl