Pinterest • Światowy katalog pomysłów

Mathematics | Matematyka Matematyczy Świat wokół nas

Blog matematyczny Minor, to ciekawe zadania matematyczne na różnym poziomie z pełnymi rozwiązaniami. Wiele ciekawostek ze świata matematyki. Kliknij na wybranego pina i odwiedź posta na blogu.
464 Piny49 Obserwujący

Okrąg trygonometryczny funkcji sinus, cosinus, tangens i cotangens. Tabela wartości funkcji trygonometrycznych. Circle trigonometric functions sine, cosine, tangent and cotangent. Table of trigonometric functions.

pin 2
heart 1

Solve the equation in the set of real numbers. How can I solve this?

pin 1

Calculate the height of the tower |AD| = x = ? Wierzchołek wieży widać z poziomu ziemi pod kątem 30ᴼ. Z odległości o 10 m mniejszej wierzchołek ten widać pod kątem 45ᴼ. Obliczyć wysokość wieży.

pin 1

ABCD is an isosceles trapezium. The base trapezium |AB|/|CD|=1/2. Calculate the field of triangles: CED, ABE, AED, BEC. Pole trapezu równoramiennego jest równe 36, a stosunek długości podstaw wynosi 1:2. Oblicz pola czterech trójkątów, na które dzielą ten trapez jego przekątne.

pin 1

Istnieje zawsze dokładnie n różnych pierwiastków stopnia n z liczby zespolonej z=a+bi różnej od zera. Dowiedz się jak pierwiastkować liczby zespolone wzorem de Moivre'a.

pin 1

W trapezie równoramiennym ABCD o podstawach |AB| = a i |CD| = b przekątne przecinają się w punkcie S. Wykaż, że stosunek pola trójkąta ABS do pola trójkąta CDS jest równy a²/b². In an isosceles trapeze ABCD with bases |AB|= a and |CD| = b diagonals intersect at S. Show that the ratio of the triangle to the area of the triangle ABS CDS equals a² / b².

Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom podstawowy 5 maj 2016 r.

W urnie jest 6 kul niebieskich, m czarnych i n zielonych. Losujemy jedną kulę z tej urny. Wyznacz m i n, wiedząc, że prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest dwukrotnie mniejsze niż prawdopodobieństwo wylosowania kuli, która nie jest czarna, a prawdopodobieństwo wylosowania kuli niebieskiej jest trzykrotnie mniejsze od prawdopodobieństwa wylosowania kuli, która nie jest niebieska.

Cones are similar. Calculate the volume of a cone. Stożek o wysokości 4 i polu powierzchni 24∏ jest podobny do stożka o tworzącej 20. Oblicz objętość stożka.

Dla Wszystkich Kobiet matematyczny bukiet. Wszystkiego Najlepszego z okazji Dnia Kobiet!