Mathematics | Matematyka Matematyczy Świat wokół nas

Blog matematyczny Minor, to ciekawe zadania matematyczne na różnym poziomie z pełnymi rozwiązaniami. Wiele ciekawostek ze świata matematyki. Kliknij na wybranego pina i odwiedź posta na blogu.
471 Piny55 Obserwujący
Knowing that log5=a and log3=b. Determine the logarithm  log_30(8).   Wiedząc, że log5=a i log3=b. Wyznacz wartość logarytmu log_30(8) jako wyrażenie.

Knowing that log5=a and log3=b. Determine the logarithm log_30(8). Wiedząc, że log5=a i log3=b. Wyznacz wartość logarytmu log_30(8) jako wyrażenie.

Okrąg trygonometryczny funkcji sinus, cosinus, tangens i cotangens. Tabela wartości funkcji trygonometrycznych. Circle trigonometric functions sine, cosine, tangent and cotangent. Table of trigonometric functions.

Okrąg trygonometryczny funkcji sinus, cosinus, tangens i cotangens. Tabela wartości funkcji trygonometrycznych. Circle trigonometric functions sine, cosine, tangent and cotangent. Table of trigonometric functions.

ABCD is an isosceles trapezium. The base trapezium |AB|/|CD|=1/2. Calculate the field of triangles: CED, ABE, AED, BEC.  Pole trapezu równoramiennego jest równe 36, a stosunek długości podstaw wynosi 1:2. Oblicz pola czterech trójkątów, na które dzielą ten trapez jego przekątne.

ABCD is an isosceles trapezium. The base trapezium |AB|/|CD|=1/2. Calculate the field of triangles: CED, ABE, AED, BEC. Pole trapezu równoramiennego jest równe 36, a stosunek długości podstaw wynosi 1:2. Oblicz pola czterech trójkątów, na które dzielą ten trapez jego przekątne.

x = ?

x = ?

Number 666. Własności liczby 666.

Number 666. Własności liczby 666.

y = ax + b

y = ax + b

Sprawdź z jakich wzorów i własności można skorzystać na mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie logarytmów o tych samych i różnych podstawach.

Sprawdź z jakich wzorów i własności można skorzystać na mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie logarytmów o tych samych i różnych podstawach.

Solve the equation in the set of real numbers. How can I solve this?

Solve the equation in the set of real numbers. How can I solve this?

Wyznacz wszystkie możliwe rozwiązania równania wykładniczego w liczbach rzeczywistych.] Find all possible solutions for x = ? in real numbers.

Wyznacz wszystkie możliwe rozwiązania równania wykładniczego w liczbach rzeczywistych.] Find all possible solutions for x = ? in real numbers.

Calculate the height of the tower |AD| = x = ?    Wierzchołek wieży widać z poziomu ziemi pod kątem 30ᴼ. Z odległości o 10 m mniejszej wierzchołek ten widać pod kątem 45ᴼ. Obliczyć wysokość wieży.

Calculate the height of the tower |AD| = x = ? Wierzchołek wieży widać z poziomu ziemi pod kątem 30ᴼ. Z odległości o 10 m mniejszej wierzchołek ten widać pod kątem 45ᴼ. Obliczyć wysokość wieży.

Pinterest
Szukaj