Mariusz Korecki

Mariusz Korecki

zyc nie umierac, gdy bol doskwiera .