Pinterest
Stanisław Wyspiański, Kościuszko Mound, 1905

Stanisław Wyspiański (Polish, Winter landscape with the Kosciuzko Mound, 1905 Pastel on paper

Stanisław Wyspiański "Widok z okna pracowni na Kopiec Kościuszki", 1904 (Muzeum Narodowe w Krakowie)

Stanisław Wyspiański "Widok z okna pracowni na Kopiec Kościuszki", 1904 (Muzeum Narodowe w Krakowie)

Stanisław Wyspiański, Madonna with Child, polychromy in St. Francis of Assisi's Church, Kraków, 1895

Stanisław Wyspiański, Madonna with Child, polychromy in St. Francis of Assisi's Church, Kraków, 1895

Stanislaw Wyspianski (1869 – 1907, Polish)

Stanislaw Wyspianski (1869 – 1907, Polish)

The Athenaeum - Portrait of the Misses Kijenski (Stanislaw Wyspianski - )

Stanisław Wyspiański (Polish 1869–1907) "Apollo", 1904, stained glass design, pastel, 343 x 146 cm, National Museum, Cracow.

by Stanisław Wyspiański stained glass design, pastel, 343 x 146 cm, National Museum, Cracow

Stanislaw Wyspianski (1869 – 1907, Polish)

Stanislaw Wyspianski (1869 – 1907, Polish)

Stanislaw Wyspianski – Polish), Polish playwright (Wesele), painter and poet.

Stanislaw Wyspianski (1869 – 1907, Polish)Girl With Blue Eyes

Stanislaw Wyspianski (1869 – 1907, Polish)

Stanislaw Wyspianski (1869 – 1907, Polish)

Stanislaw Wyspianski (1869 – 1907, Polish)

Stanisław Wyspiański

bofransson: “ Portrait of Eliza Parenska Stanislaw Wyspianski - 1905 ”

' Study of a Woman,' 1902, Stanisław Wyspiański. Polish (1869 - 1907),  Pastel on Ribbed Paper.

Stanisław WYSPIAŃSKI (Polish, - "Studium kobiety (Study of a Woman)", Pastel on ribbed paper.

Stanislaw Wyspianski - "God the Father - Creating of The World". Stained glass in the Franciscan Basilica in Krakow.    Stanisław Wyspiański - "Bóg Ojciec -Stań się!" Witraż w oknie Bazyliki Franciszkanów w Krakowie.

God The Creator: stained glass, St. Francis of Assisi's Church, Krakow, 1905