Maria Onyszkiewicz

Maria Onyszkiewicz

1. nie śpię 2. liczba e z dokładnością do miliona miejsc po przecinku: http://www.math.edu.pl/pobierz/e.txt 3. chodzi o to, żeby było nieprzyjemnie