Marek Zadęcki

Marek Zadęcki

Niepoprawny optymista, otwarty na propozycje pracy zdalnej, bardzo duże doświadczenie w pracy biurowej, ciągle doskonalę swoją wiedzę.