Marek Kmiecik

Marek Kmiecik

Krzepice / Uczę matematyki i staram się w tym celu wykorzystywać nowoczesne technologie, czyli TIK-am - materiały z Matematyki, Google, Mobile, ICT/TIK, Geogebry.