Marcin Chyży

Marcin Chyży

Zbyt dużo by to ująć w kilku zdaniach...niech ktoś spróbuje mnie poznać całkowicie, a naprawdę będzie się dziwił "krok za krokiem" - mogą to potwierdzić moi prz