Everyday Chinese!

4 Pins30 Followers
例如:  1. 入乡随俗,中国人怎么用我就怎么用。  2. 到了中国以后他“入乡随俗”地开始用筷子。  #chinese #mandarin #learnchinese #learnmandarin

例如: 1. 入乡随俗,中国人怎么用我就怎么用。 2. 到了中国以后他“入乡随俗”地开始用筷子。 #chinese #mandarin #learnchinese #learnmandarin

例如:  1. 不要对牛弹琴。[Bùyào duì niú tán qín.] 2. 你叫他英语,那只是对牛弹琴。【Nǐ jiào tā yīngyǔ, nà zhǐshì duì niú tán qín.】  #chinese #mandarin #learnchinese

例如: 1. 不要对牛弹琴。[Bùyào duì niú tán qín.] 2. 你叫他英语,那只是对牛弹琴。【Nǐ jiào tā yīngyǔ, nà zhǐshì duì niú tán qín.】 #chinese #mandarin #learnchinese

例如:   1. 妈妈今天兴致勃勃的。Māmā jīntiān xìngzhì bóbó de.  2. 他兴致勃勃地跑我来。Tā xìngzhì bóbó de pǎo wǒ lái.  #chinese #mandarin

例如: 1. 妈妈今天兴致勃勃的。Māmā jīntiān xìngzhì bóbó de. 2. 他兴致勃勃地跑我来。Tā xìngzhì bóbó de pǎo wǒ lái. #chinese #mandarin

例如:  1. 别胡说八道! 2. 他在胡说八道,别相信他  #chinese #mandarin #learnchinese

例如: 1. 别胡说八道! 2. 他在胡说八道,别相信他 #chinese #mandarin #learnchinese

Pinterest
Search