Angielski

Collection by Małgorzata

52 
Pins
Sprawdź, czy poprawnie stosujesz angielskie odpowiedniki 10 polskich kolokacji z czasownikiem DAĆ. EFL Angielski z LOIP. English Grammar Tenses, English Phrases, English Idioms, English Lessons, English Vocabulary, English Language, Education English, Teaching English, English Study

Angielskie tłumaczenia polskich zwrotów z czasownikiem DAĆ - Loip Angielski Online

Sprawdź, czy znasz angielskie odpowiedniki omawianych tu polskich kolokacji z czasownikiem DAĆ, np. dać plamę lub dać komuś wolną rękę.

Wyrażenia z NIECH - Loip Angielski Online Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom kilkunastu polskich wyrażeń z partykułą NIECH, np. “Niech pomyślę” i “Niech Ci będzie”. Tenses English, English Phrases, English Idioms, English Words, English Vocabulary, English Grammar, English Tips, English Fun, English Study

Wyrażenia z NIECH - Loip Angielski Online

Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych fraz z partykułą NIECH. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane wyrażenia.

NO, NONE i NEITHER to odpowiedniki polskiego zaimka ŻADEN. Pozostaje pytanie: kiedy stosujemy który? Angielski z LOIP Teaching English Grammar, Grammar And Vocabulary, English Writing, English Study, English Vocabulary, Grammar Tips, English Verbs, English Phrases, English Language

NO, NONE i NEITHER - Loip Angielski Online

NO, NONE i NEITHER to odpowiedniki polskiego zaimka ŻADEN. Pozostaje pytanie: kiedy stosujemy który? Poznaj konstrukcje, w których stosujemy NO, NONE i NEITHER . Dowiedz się, jak tworzymy negacje w języku angielskim.

Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych zwrotów z rzeczownikiem SŁOWO. Sprawdź, które już znasz. LOIP Angielski Online English Tips, English Fun, English Study, English Lessons, Learn English, English Verbs, English Phrases, English Vocabulary, English Grammar

Zwroty ze SŁOWEM - Loip Angielski Online

Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych zwrotów z rzeczownikiem SŁOWO. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane kolokacje.

Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych polskich wyrażeń ze słowem TAK. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane frazy. Angielski z LOIP. English Tips, English Study, English Words, English Lessons, Learn English, French Lessons, Spanish Lessons, English Grammar Tenses, English Vocabulary

Angielskie tłumaczenia polskich zwrotów ze słówkiem TAK - Loip Angielski Online

Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych polskich wyrażeń ze słowem TAK. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane frazy.

Różnica pomiędzy been to & been in (difference) angielski z Loip English Grammar Tenses, English Verbs, Learn English Grammar, English Phrases, English Vocabulary, English Language, English Test, English Study, English Lessons

Kiedy stosujemy BEEN TO a kiedy BEEN IN? - Loip Angielski Online

Dzisiaj przypomnę co nieco o czasie Present Perfect wyjaśniając, jaka jest różnica i kiedy używamy "been to" a kiedy " been in". Zapamiętajmy, że kiedy mówimy o tym, gdzie BYLIŚMY (nie mówiąc, kiedy to było), stosujemy „been to”. Natomiast "been in" oznacza JESTEM, opisując stan, który trwa do chwili obecnej.

a jednak Baby Hair Style styling black baby hair Aa School, School Life, Back To School, Work Motivation, School Motivation, Science For Kids, Activities For Kids, Learn Polish, Polish Language

jezyk-polski-czesc-1-ortografia-i-czesc-mowy-7

jezyk-polski-czesc-1-ortografia-i-czesc-mowy-7 – Agnieszka Kochan

PRZEZ: across, through lub over - Loip Angielski Online English Grammar Tenses, English Verbs, Learn English Grammar, Learn English Words, English Phrases, English Writing, English Study, English Vocabulary, Teaching English

PRZEZ: across, through lub over - Loip Angielski Online

Przyimek ruchu PRZEZ ma aż trzy angielskie odpowiedniki, tj. across, through lub over. Sprawdź, kiedy stosujemy który. Załączona infografika pomoże Tobie zapamiętać i poprawnie używać omówione przyimki.

Wykaz wyrażeń z przyimkiem FOR - Loip Angielski Online English Phrases, English Words, English Lessons, English Grammar, English Help, Improve Your English, English Study, Languages Online, Foreign Languages

Wykaz wyrażeń z przyimkiem FOR - Loip Angielski Online

Oto krótki wykaz wyrażeń z przyimkiem FOR, które po polsku mają przyimek NA, np. czekać na, polować na, ubezpieczyć coś na 10 000, wymienić coś na, zamówienie na, wielki popyt na, na śniadanie / na obiad, pójść na spacer, zwołać spotkanie na godz.9, ustalić spotkanie na 12. maja. na swoje urodziny na dobre / na zawsze

Verb + Preposition List For, Of, With - English Study Here Teaching English Grammar, English Writing Skills, English Vocabulary Words, Learn English Words, English Phrases, Grammar Lessons, English Language Learning, English Study, English Tips

Verb + Preposition List For, Of, With - English Study Here

Verb + Preposition List For, Of, With, Verbs + prepositions list in english FOR Account for Apply for Arrange for Care for Pay for Pray for Prepare for Praise for Provide for Punish for Room for Search for Stand for Substitute for Thank for Use for Wait for OF Approve of Bilk out of Compose of Conceive of Consist of Convict of Cure of Despair of Dream of Get rid of Get tired of Hear of Hope of Remind of Rob of Suspect of Think of WITH Agree with Argue with Begin with Collide with Compare…

Czasownik GO i jego przyimki (to, on, for) - Loip Angielski Online English Study, English Class, English Lessons, Learn English, English Grammar Tenses, English Phrases, English Vocabulary, Education English, Teaching English

Czasownik GO i jego przyimki (to, on, for) - Loip Angielski Online

Dzisiaj chciałabym przybliżyć czasownik GO i jego przyimki (to, on, for). Sprawdź, czy poprawnie tłumaczysz zwrot "jechać na".

Sprawdź, czy poprawnie stosujesz czasy present perfect (simple i continuous) w zdaniach, w których podany jest czas trwania obecnej czynności. Więcej przykładów w artykule.  Loip Angielski Online Learn English Grammar, English Study, English Words, English Lessons, English Vocabulary, Teaching English, Polish Language, Perfect English, Present Perfect

Zabawna historyjka 28 - Loip Angielski Online

Dzisiaj minilekcja z anegdotką, dzięki której utrwalimy znajomość czasów present perfect (tj. present perfect simple oraz present perfect continuous).

Angielskie odpowiedniki 11 polskich wyrażeń z kolorem CZARNY - Loip Angielski Online English Time, English Words, English Lessons, English Grammar, Learn English, School Notes, School Fun, Education English, Teaching English

Angielskie odpowiedniki 11 polskich wyrażeń z kolorem CZARNY - Loip Angielski Online

Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych polskich fraz z kolorem czarny. Sprawdź, które z wyrażenia tłumaczymy dosłownie, a które nie.

Kiedy must, a kiedy have to? English Study, English Words, English Lessons, English Grammar, English Language, Education English, Teaching English, Learn Polish, Perfect English

Kiedy must, a kiedy have to? - Loip Angielski Online

Dzisiaj krótkie powtórzenie formy must, have to (i has to) oraz had to. Sprawdź, czy pamiętasz omawiany poniżej materiał.

Kiedy “jestem” to “I am” a kiedy “jestem” to “I have been”? Angielski z LOIP English Writing Skills, English Vocabulary, English Grammar, English Language, Improve English Speaking, English Test, English Lessons, Learn Polish, Perfect English

Kiedy "jestem" to "I am" a kiedy "jestem" to "I have been"? - Loip Angielski Online

Czy wiesz, kiedy "jestem" to "I am" a kiedy "jestem" to "I have been"? W języku polskim forma czasownika w czasie teraźniejszym nie zmienia się w sytuacji, kiedy wspominamy o tym, jak długo dany stan trwa. Natomiast w języku angielskim podając czas trwania musimy zastosować PRESENT PERFECT.

Związek zgody pomiędzy podmiotem a orzeczeniem (subject verb agreement) Perfect English, English Fun, English Class, English Words, English Lessons, English Grammar, Learn English, English Language, Subject Verb Agreement

Związek zgody pomiędzy podmiotem a orzeczeniem (subject verb agreement) - Loip Angielski Online

Podmiot z orzeczeniem często występują w związku zgody, tzw. subject verb agreement. W języku polskim, czasownik pozostaje w zgodzie z liczebnikiem nieokreślonym wchodzącym w skład podmiotu, a w języku angielskim czasownik pozostaje w zgodzie z rzeczownikiem, a nie z liczebnikiem nieokreślonym.