Terrace and Bedroom

Terrace and Bedroom- bring the outside in & using it to create a bedroom window- cleaver

W przed­po­ko­ju pro­jek­tant stwo­rzył ory­gi­nal­ny mebel – ob­ra­mo­wa­ne bia­ły­mi szaf­ka­mi czer­wo­no-nie­bie­skie sie­dzi­sko. To "okien­ko" po­zwa­la usiąść, wy­god­nie za­ło­żyć buty i sko­rzy­stać z wie­sza­ków. Mała wnęka służy do od­kła­da­nia klu­czy i pocz­ty. W holu zna­lazł się też regał z książ­ka­mi.

W przed­po­ko­ju pro­jek­tant stwo­rzył ory­gi­nal­ny mebel – ob­ra­mo­wa­ne bia­ły­mi szaf­ka­mi czer­wo­no-nie­bie­skie sie­dzi­sko. To "okien­ko" po­zwa­la usiąść, wy­god­nie za­ło­żyć buty i sko­rzy­stać z wie­sza­ków. Mała wnęka służy do od­kła­da­nia klu­czy i pocz­ty. W holu zna­lazł się też regał z książ­ka­mi.

Pinterest
Search