Gosia S.

Gosia S.

Gosia S.
More ideas from Gosia
White elegant crocheted sweater.

White elegant crocheted sweater.

Red summer crochet dress.

Red summer crochet dress.

Bright green crocheted skirt with elements.

Bright green crocheted skirt with elements.

Pink crochet scarf with a pineapple motif .

Pink crochet scarf with a pineapple motif .

Purple crochet blouse with a circular motif.

Purple crochet blouse with a circular motif.

Purple crochet vest in the style of the 70s.

Purple crochet vest in the style of the

Crochet hat and scarf with colorful yarn.

Crochet hat and scarf with colorful yarn.

White blouse with crochet items with pineapple motif.

White blouse with crochet items with pineapple motif.

Beige crocheted vest with decorative edge.

Beige crocheted vest with decorative edge.