Maja Brodowicz

Maja Brodowicz

Hokej jest bogiem, bramka nałogiem, klepa to podstawa, kara to zabawa.