Małgosia Lisowska

Małgosia Lisowska

"Miarą człowie­czeństwa nie jest bowiem chwi­lowe wzru­szenie nad pisz­czą­cym szcze­nia­kiem, ale racjo­nalne i utrwa­lone prze­ko­na­nie, że my – istoty naj­b
Małgosia Lisowska
More ideas from Małgosia
Liking the setup, though I'd only have 2 tubs, the walk in for large and the medium for smaller breeds.:

Liking the setup, though I& only have 2 tubs, the walk in for large and the medium for smaller breeds.