More ideas from Magdalena
Użyj STRZAŁEK na KLAWIATURZE do przełączania zdjeć

Użyj STRZAŁEK na KLAWIATURZE do przełączania zdjeć

Święto Niepodległości- krzyżówka

Święto Niepodległości- krzyżówka

Ancient Mesopotamia - Hittite (a type of cuneiform) - 1700 BCE to1100 BCE. Cuneiform was among the first forms of writing.

Mesopotamia & Sumer Ancient Mesopotamia - Hittite (a type of cuneiform) - 1700 BCE BCE. Cuneiform was among the first forms of writing.

Kodeks hammurabiego, starobabiloński, Luwr

Kodeks hammurabiego, starobabiloński, Luwr

Sumeryjskie pismo klinowe jest prawdopodobnie najstarszym (obok egipskich hieroglifów) pismem w dziejach ludzkości, powstałym z pisma obrazkowego używanego od ok. 3200 BC. Znaki wykonywano przez odciśnięcie klinowego stempla w wilgotnej glinianej tabliczce. Początkowo składało się z ok. 900 ideogramów i piktogramów, które stopniowo (od ok. 2900 BC) zastąpione zostały zapisem sylabowym. Pismo to dominowało w kulturach mezopotamskich do ok. 1800 BC, ale ze względu na specyfikę tamtejszej…

Ancient Sumerian Cuneiform Script Tablets Indicate The Annunaki Built the Pyramids