Flowers by Maga Fabler

17 Piny41 Obserwujący
Dendrobium parishii, orchid by Maga Fabler; watercolor

Dendrobium parishii, orchid by Maga Fabler; watercolor

Wild orchid (Dendrobium) by Maga Fabler; oil on canvas panel

Wild orchid (Dendrobium) by Maga Fabler; oil on canvas panel

Yellow grapes by Maga Fabler; watercolor

Yellow grapes by Maga Fabler; watercolor

Purple colombine by Maga Fabler; watercolor

Purple colombine by Maga Fabler; watercolor

Burgundy hollyhock by Maga Fabler; watercolor

Burgundy hollyhock by Maga Fabler; watercolor

Vanda tricolor, orchid by Maga Fabler; watercolor

Vanda tricolor, orchid by Maga Fabler; watercolor

Vanda coerulea, orchid by Maga Fabler; watercolor

Vanda coerulea, orchid by Maga Fabler; watercolor

Sophronitis cernua, orchid by Maga Fabler; watercolor

Sophronitis cernua, orchid by Maga Fabler; watercolor

Psygmorchis pusilla, orchid by Maga Fabler; watercolor

Psygmorchis pusilla, orchid by Maga Fabler; watercolor

Dendrobium igneum, orchid by Maga Fabler; watercolor

Dendrobium igneum, orchid by Maga Fabler; watercolor


Więcej pomysłów
Cattleya Hardyana, orchid by Maga Fabler; watercolor

Cattleya Hardyana, orchid by Maga Fabler; watercolor

Brassolaeliocattleya Chia Lin, orchid by Maga Fabler; watercolor

Brassolaeliocattleya Chia Lin, orchid by Maga Fabler; watercolor

Dendrobium parishii, orchid by Maga Fabler; watercolor

Dendrobium parishii, orchid by Maga Fabler; watercolor

Cattleya schilleriana, orchid by Maga Fabler; watercolor

Cattleya schilleriana, orchid by Maga Fabler; watercolor

Dendrobium bellatulum, orchid by Maga Fabler; watercolor

Dendrobium bellatulum, orchid by Maga Fabler; watercolor

Camomile by Maga Fabler; gouache (inspired by Tanja Markiewicz's photography)

Camomile by Maga Fabler; gouache (inspired by Tanja Markiewicz's photography)

Dendrobium sulcatum, orchid by Maga Fabler; watercolor

Dendrobium sulcatum, orchid by Maga Fabler; watercolor

Dendrobium parishii 'Semi alba'

Dendrobium parishii 'Semi alba'

Dendrobium anosmum - Flickr - Photo Sharing!

Dendrobium anosmum - Flickr - Photo Sharing!

Khu nhà ở xa trường ĐH, CĐ và các tuyến đường chưa hoàn thiện được cho là nguyên nhân không thu hút sinh viên vào ở đây.

Khu nhà ở xa trường ĐH, CĐ và các tuyến đường chưa hoàn thiện được cho là nguyên nhân không thu hút sinh viên vào ở đây.

Pinterest
Szukaj