Magdalena Śniecińska

Magdalena Śniecińska

7.07.2010------ZAWRAT i ZAMARŁA TURNIA, sierpień 2011 Orla Per cd - 2012----i pójdę dalej dla własnej szczęśliwości:))