Architektura renesansu. Podstawowymi budowlami epoki był kościół i pałac. Wszystkie elementy konstrukcyjne cechowała niezwykła prostota. Stosowano sklepienia kolebkowe, żaglaste, rzadko krzyżowe. W dekoracjach odwoływano się do porządków klasycznych.

Architektura renesansu. Podstawowymi budowlami epoki był kościół i pałac. Wszystkie elementy konstrukcyjne cechowała niezwykła prostota. Stosowano sklepienia kolebkowe, żaglaste, rzadko krzyżowe. W dekoracjach odwoływano się do porządków klasycznych.

Humanizm > prąd filozoficzny, etyczny i kulturowy epoki odrodzenia (humanizm renesansowy). Troska o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowieka, a także przykładanie wagi do racjonalnego myślenia. Humaniści wyznawali zasadę " Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce".

Prezentacja: Człowiekiem jestem i nic co ludzkie obce mi nie jest.

TREN-pieśń lamentacyjna wyrażająca żal z powodu czyjejś śmierci, rozpamiętująca czyny i myśli zmarłej osoby, chwaląca jej zalety i zasługi.

TREN-pieśń lamentacyjna wyrażająca żal z powodu czyjejś śmierci, rozpamiętująca czyny i myśli zmarłej osoby, chwaląca jej zalety i zasługi.

Erazm z Rotterdamu ,, Sobie wyświadcza dobrodziejstwo, kto je wyświadcza przyjacielowi. Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy ? ''

Desiderius Erasmus Roterodamus / Erasmus of Rotterdam / Erasmus - a Dutch Renaissance humanist, Catholic priest, social critic, teacher, and theologian

Renesans od XIII/XIV w. do XVI w. ; Polska: XVI w.

Sandro Botticelli: The Birth of Venus, 1486

Pinterest
Search