Pozytywizm

12 Pins5 Followers
PRACA ORGANICZNA - pozytywiści uznawali pracę za jedną z najważniejszych dziedzin działalności człowieka. Głównym założeniem pracy organicznej było postrzeganie społeczeństwa jako jednego wspólnego organizmu. Wszyscy obywatele powinni zatem  pracować dla dobra ogółu.

PRACA ORGANICZNA - pozytywiści uznawali pracę za jedną z najważniejszych dziedzin działalności człowieka. Głównym założeniem pracy organicznej było postrzeganie społeczeństwa jako jednego wspólnego organizmu. Wszyscy obywatele powinni zatem pracować dla dobra ogółu.

Nazwa pozytywizm pochodzi od tytułu dzieła jednego z głównych filozofów nowej epoki-czyli od wykładów filozofii pozytywnej Augusta Comte'a.Pozytywny oznaczało dla ówczesnych ludzi:realny,praktyczny życiowy.Dziś pozytywny to dodatni,dobry.Element realności i praktyczności został tylko w nazwie epoki-pozytywizm.

A Peasant Family Outside a Cottage, van Ostade

ood 1864 r. do 1895 r.

A Peasant Family Outside a Cottage, van Ostade

Scjentyzm-to zaufanie do nauki opartej na doświadczeniu i rozumowaniu, bo to jedyne źródła rzetelnej wiedzy.

Scjentyzm-to zaufanie do nauki opartej na doświadczeniu i rozumowaniu, bo to jedyne źródła rzetelnej wiedzy.

UTYLITARYZM> najwyższym dobrem jest pożytek jednostki lub społeczeństwa, a celem wszelkiego działania powinno być największe szczęście największej liczby istot żywych.  Programem utylitarystów jest próba obiektywnego ustalenia zasad działań przynoszących pozytywne i negatywne efekty. Podstawowym kryterium rozróżniania działań pozytywnych i negatywnych stała się dla utylitarystów zasada użyteczności.

UTYLITARYZM> najwyższym dobrem jest pożytek jednostki lub społeczeństwa, a celem wszelkiego działania powinno być największe szczęście największej liczby istot żywych. Programem utylitarystów jest próba obiektywnego ustalenia zasad działań przynoszących pozytywne i negatywne efekty. Podstawowym kryterium rozróżniania działań pozytywnych i negatywnych stała się dla utylitarystów zasada użyteczności.

PRACA U PODSTAW> zakładała niesienie pomocy ludziom z najniższych warstw społecznych, będących podstawą narodu.

Do some "light reading" to learn about lumens!

REALIZM> W pozytywizmie artyści dążyli do odwzorowania rzeczywistości. Ulubionym tematem malarzy stały się wówczas codzienne sprawy prostych ludzi.

The Stone Breakers, Gustave Courbet

NATURALIZM> Dla dzieł powstałych w tym okresie charakterystyczne jest ukazywanie ciemnych stron życia, takich jak bieda, brzydota, czy choroba.

NATURALIZM> Dla dzieł powstałych w tym okresie charakterystyczne jest ukazywanie ciemnych stron życia, takich jak bieda, brzydota, czy choroba.

EKLEKTYZM> polega na łączeniu w jednej budowli elementów charakterystycznych dla różnych stylów. Za najsłynniejszy obiekt architektoniczny tamtych czasów uważa się paryską Wieżę Eiffla.

EKLEKTYZM> polega na łączeniu w jednej budowli elementów charakterystycznych dla różnych stylów. Za najsłynniejszy obiekt architektoniczny tamtych czasów uważa się paryską Wieżę Eiffla.

MALARSTWO HISTORYCZNE> za najwybitniejszego przedstawiciela tego kierunku uważany jest Jan Matejko. Obrazy o tej tematyce odegrały ważną rolę w umacnianiu świadomości narodowej Polaków pod zaborami.

MALARSTWO HISTORYCZNE> za najwybitniejszego przedstawiciela tego kierunku uważany jest Jan Matejko. Obrazy o tej tematyce odegrały ważną rolę w umacnianiu świadomości narodowej Polaków pod zaborami.


More ideas
Pinterest
Search