Łukasz Czarnik

Łukasz Czarnik

CZARNIK Nazwisko ma dwie potencjalne podstawy etymologiczne: 1. czarny, 2. gwarowe czarnik ‘koń czarny, kary’.