Łukasz Mołda

Łukasz Mołda

Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli.