Agnieszka Więckowska

Agnieszka Więckowska

"Czym jest człowiek w tym życiu? - Widzem przybywającym na sztukę w środku sceny, który doświadczywszy rozmaitych wzruszeń, odchodzi nie doczekawszy się jej k