Kasia Chylińska

Kasia Chylińska

Nie lu­bię słowa "muszę", nie cier­pię stwier­dze­nia "bo tak wy­pada" i jes­tem prze­ciw­ko zda­niu "to się nie uda"
Kasia Chylińska
More ideas from Kasia