Wydawnictwo Literackie

Wydawnictwo Literackie

www.wydawnictwoliterackie.pl
Kraków, Polska / WYDAWNICTWO LITERACKIE od 60 lat (założone w 1953 roku) swego istnienia kreuje i promuje najciekawsze zjawiska literackie oraz najwybitniejszych twórców.
Wydawnictwo Literackie