Więcej pomysłów od użytkownika Crazy
And if you, or you have the courage to do what I do now? A czy Ty, też masz odwagę zrobić to co ja teraz?

And if you, or you have the courage to do what I do now? A czy Ty, też masz odwagę zrobić to co ja teraz?

Nie mogłem uwierzyć, że coś takiego mnie spotkało. I could not believe that something like that happened to me.

Nie mogłem uwierzyć, że coś takiego mnie spotkało. I could not believe that something like that happened to me.

Bloguje, chodzę na pieszo, łączę instalacje oraz wiele innych. A wy co robicie? :) Blogs, I go on foot, I join installations and many others. And you, what do you do? :)

Bloguje, chodzę na pieszo, łączę instalacje oraz wiele innych. A wy co robicie? :) Blogs, I go on foot, I join installations and many others. And you, what do you do? :)

Opowiedz mi swoją historię, jeśli miałeś tak jak ja miałem - a może przeżyłeś o wiele lepszą? Tell me your story, if you like I had - and may have lived much better?

Opowiedz mi swoją historię, jeśli miałeś tak jak ja miałem - a może przeżyłeś o wiele lepszą? Tell me your story, if you like I had - and may have lived much better?

Pamiętasz go, czy nie? Do you remember him or not?

Pamiętasz go, czy nie? Do you remember him or not?

Mój nieskończony początek z pewną ... Kobietą - też tak mieliście? My infinite beginning of a ... Woman - too, so you had?

Mój nieskończony początek z pewną ... Kobietą - też tak mieliście? My infinite beginning of a ... Woman - too, so you had?

Troszkę wspomnień oraz teraźniejszości w jednej piśmiennej pigułce :) A little memories and the present in a nutshell literate :)

Troszkę wspomnień oraz teraźniejszości w jednej piśmiennej pigułce :) A little memories and the present in a nutshell literate :)

Moje wczorajsze dzisiaj - zawsze warto troszkę się rozerwać.

Moje wczorajsze dzisiaj - zawsze warto troszkę się rozerwać.

Moje niedzielne nieogarnięcie i troszkę fotkowych wspomnień.

Moje niedzielne nieogarnięcie i troszkę fotkowych wspomnień.

Moje spotkanie z oszustem i nie tylko.

Moje spotkanie z oszustem i nie tylko.