Photo: Magdalena Luniewska Model: Asia Piwka / MODEL PLUS Stylist: Ewelina Gralak Makeup: Aneta Kostrzewa

Photo: Magdalena Luniewska Model: Asia Piwka / MODEL PLUS Stylist: Ewelina Gralak Makeup: Aneta Kostrzewa

Photo: Magdalena Luniewska Model: Asia Piwka / MODEL PLUS Stylist: Ewelina Gralak Makeup: Aneta Kostrzewa

Photo: Magdalena Luniewska Model: Asia Piwka / MODEL PLUS Stylist: Ewelina Gralak Makeup: Aneta Kostrzewa

Photo: Magdalena Luniewska Model: Asia Piwka / MODEL PLUS Stylist: Ewelina Gralak Makeup: Aneta Kostrzewa

Photo: Magdalena Luniewska Model: Asia Piwka / MODEL PLUS Stylist: Ewelina Gralak Makeup: Aneta Kostrzewa

Photo: Magdalena Luniewska Model: Asia Piwka / MODEL PLUS Stylist: Ewelina Gralak Makeup: Aneta Kostrzewa

Genialna kampania LeBRAND fw z Asią Piwką - Buzz - miumag.

Photo: Magdalena Luniewska Model: Asia Piwka / MODEL PLUS Stylist: Ewelina Gralak Makeup: Aneta Kostrzewa

Photo: Magdalena Luniewska Model: Asia Piwka / MODEL PLUS Stylist: Ewelina Gralak Makeup: Aneta Kostrzewa

Photo: Magdalena Luniewska Model: Asia Piwka / MODEL PLUS Stylist: Ewelina Gralak Makeup: Aneta Kostrzewa

Photo: Magdalena Luniewska Model: Asia Piwka / MODEL PLUS Stylist: Ewelina Gralak Makeup: Aneta Kostrzewa

Photo: Magdalena Luniewska Model: Asia Piwka / MODEL PLUS Stylist: Ewelina Gralak Makeup: Aneta Kostrzewa

Photo: Magdalena Luniewska Model: Asia Piwka / MODEL PLUS Stylist: Ewelina Gralak Makeup: Aneta Kostrzewa

Photo: Magdalena Luniewska Model: Asia Piwka / MODEL PLUS Stylist: Ewelina Gralak Makeup: Aneta Kostrzewa

Photo: Magdalena Luniewska Model: Asia Piwka / MODEL PLUS Stylist: Ewelina Gralak Makeup: Aneta Kostrzewa

Pinterest
Search