More ideas from Roksana
Singapore is beautiful

Singapore is beautiful

21765056_1855471487804118_790062703721506676_n.jpg (538×960)

21765056_1855471487804118_790062703721506676_n.jpg (538×960)

Ngày chàng đẩy ta xuống Tru Tiên Đài tim ta đã chết, vì vậy hiện tại ta chính là một người không có tim... lạnh lùng vô tâm

Ngày chàng đẩy ta xuống Tru Tiên Đài tim ta đã chết, vì vậy hiện tại ta chính là một người không có tim... lạnh lùng vô tâm

Thương Vân

Thương Vân

Chinese Man, Chinese Style, Character Art, Character Design References, Character Reference, Character Ideas, Character Concept, China Art, Beautiful Drawings, Anime Guys, Tinkerbell, Fantasy Art, Couples, Knights, Draw, Blue, Girls, Fantasy, Bricolage, Drawings, Pretty Drawings, Creature Concept, Figure Drawings

ACOTAR Fashion: Winter Court (By designer Michael Cinco)

ACOTAR Fashion: Winter Court (By designer Michael Cinco)