Cena biletu lotniczego składa się z różnych opłat, takich jak: taryfa przewoźnika, podatki rządowe, opłaty lotniskowe i agencyjne. Taryfa przewoźnika to opłata, ustalana przez linie lotnicze za usługę. Może kształtować się na dowolnym poziomie. Podatki rządowe to opłaty nakładane przez poszczególne państwa, za korzystanie z… Czytaj dalej...

Your airline is probably keeping a few secrets in fine print. Find out 10 things your airline doesn't want you to know.

Powszechne prawo wyborcze daję gwarancję każdemu polskiemu obywatelowi, po spełnieniu odpowiednich warunków, na udział w głosowaniu. Gwarantuje to także możliwość oddania głosu na swojego kandydata przez obywateli znajdujących się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Dotyczy to osób na stałe mieszkających poza granicą polską lub osób, które… Czytaj dalej...

What are the characteristics of an a great onboarding program? Check The Top 20 Characteristics Of Great Onboarding eLearning.

W zależności od poszczególnego kraju, poszukiwani są różni specjaliści i pracownicy fizyczni. Zawsze większą szansę na zatrudnienie ma osoba wykształcona i z odpowiednio długim doświadczeniem. Polski pracownik jest coraz bardziej ceniony wśród zagranicznych pracodawców za solidność, wiedzę oraz sposób pokonywania trudności. Obecnie w Europie poszukiwani… Czytaj dalej...

6 Safety Precautions When Moving Heavy Materials Manually

Co roku wielu Polaków wyjeżdża do różnych sezonowych prac za granicę. Przed wyjazdem większość pracowników wyrabia sobie bezpłatnie kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), która obejmuje ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Umożliwia ona bezpłatne korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej w państwach UE. Wiele osób wyjeżdżających do… Czytaj dalej...

European Union electronic identification and e-signature legislation, eIDAS, will more clearly define electronic commerce and identification in the future.

Pinterest
Search