Kultura Podwórka

Kultura Podwórka

www.kulturapodworka.pl
Warszawa / Kultura - materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory. Podwórko - przestrzeń przydomowa ogrodzona lub otoczona zabudowaniami.
Kultura Podwórka