Krysia Kozak
Krysia Kozak
Krysia Kozak

Krysia Kozak

  • Warsaw, Poland Manchester, UK

20 Fashion student 🎀👠 Instagram: krysiakozak 🎠