Ośrodek Studiów o Mieście

Ośrodek Studiów o Mieście

www.osom.org.pl
Ośrodek Studiów o Mieście jest przestrzenią spotkania miejskich liderów. Zajmujemy się przestrzenią publiczną oraz wzmacnianiem partycypacji społecznej.
Ośrodek Studiów o Mieście