University Krav Maga Poland
University Krav Maga Poland
University Krav Maga Poland

University Krav Maga Poland

Profesjonalna szkoła nauki systemu Krav Maga + Kapap w Krakowie - treningi, szkolenia grupowe, indywidualne, VIP, kursy samoobrony, seminaria, warsztaty.