University Krav Maga Poland

University Krav Maga Poland

Kraków / Profesjonalna szkoła nauki systemu Krav Maga + Kapap w Krakowie - treningi, szkolenia grupowe, indywidualne, VIP, kursy samoobrony, seminaria, warsztaty.
University Krav Maga Poland