Roma Szczerek

Roma Szczerek

Koty udały się Panu Bogu - mawia czasem Wisława Szymborska. Niekiedy dodaje: Tylko. Niekiedy: Najbardziej.