Kontrast Magazine

Kontrast Magazine

kontrast-wroclaw.pl
Kontrast's mission is to expand creative potential & promote artistic capabilities of young individuals. Poprzez „Kontrast” promujemy artystów i ich inicjatywy.
Kontrast Magazine