Pinterest
Public Relations w NGO. Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych - K. Bielińska - Kuniszewska, K. Demitrewicz; Wrocław 2011

Public Relations w NGO. Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych - K. Bielińska - Kuniszewska, K. Demitrewicz; Wrocław 2011

Publikacje dla NGO online - poznajcie wirtualne biblioteki dla III sektora  http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2013/02/publikacje-dla-ngo-online-poznajcie.html

Publikacje dla NGO online - poznajcie wirtualne biblioteki dla III sektora http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2013/02/publikacje-dla-ngo-online-poznajcie.html

Raport z badań wykorzystania marketingu internetowego w małopolskich organizacjach pozarządowych, 2011    http://socialcamp.eu/wp-content/uploads/2011/02/raport-marketing-internetowy-w-organizacjach-pozarzadowych-luty-2011.pdf

Providing Marketing Services and Consultations to small and med sized businesses.

Miał swoją premierę podczas konferencji 15 września, zaintrygował uczestników  i rozszedł się jak ciepłe bułeczki.   Poradnik "Jak lokalnie budować dobro wspólne?"

Miał swoją premierę podczas konferencji 15 września, zaintrygował uczestników i rozszedł się jak ciepłe bułeczki. Poradnik "Jak lokalnie budować dobro wspólne?"

W ramach projektu „Dobrze inwestuj w dobro! Tworzenie kapitałów żelaznych i funduszy wieczystych" dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego powstała publikacja, która ma celu popularyzację najlepszych rozwiązań związanych z tworzeniem kapitałów żelaznych i funduszy wieczystych.

W ramach projektu „Dobrze inwestuj w dobro! Tworzenie kapitałów żelaznych i funduszy wieczystych" dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego powstała publikacja, która ma celu popularyzację najlepszych rozwiązań związanych z tworzeniem kapitałów żelaznych i funduszy wieczystych.

Publikacja "Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami" Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia dotyczy współpracy organizacji pozarządowychi instytucji publicznych z wolontariuszami. W publikacji zawarto opisy ciekawych praktyk i standardów realizacji projektów wolontariackich.

Publikacja "Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami" Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia dotyczy współpracy organizacji pozarządowychi instytucji publicznych z wolontariuszami. W publikacji zawarto opisy ciekawych praktyk i standardów realizacji projektów wolontariackich.

Broszura powstała w ramach projektu "Profesjonalny menedżer w NGO" prowadzonego przez Klub Myśli Społecznej Inicjatywy oraz Collegium Civitas. Autor: Klub Myśli Społecznej Inicjatywy, Collegium Civitas, 2011

Broszura powstała w ramach projektu "Profesjonalny menedżer w NGO" prowadzonego przez Klub Myśli Społecznej Inicjatywy oraz Collegium Civitas. Autor: Klub Myśli Społecznej Inicjatywy, Collegium Civitas, 2011

PRAWO W NGO. Aspekty prawne działalności organizacji pozarządowych - A. Bielińska, K. Mikołajczyk, A. Szmyt-Boguniewicz, M. Kowalczyk, K.Demitrewicz;  Wrocław 2011

PRAWO W NGO. Aspekty prawne działalności organizacji pozarządowych - A. Bielińska, K. Mikołajczyk, A. Szmyt-Boguniewicz, M. Kowalczyk, K.Demitrewicz; Wrocław 2011

FINANSE W NGO. Zarządzanie finansowe w organizacjach pozarządowych. - A. Ciskowska - Szul, J. Pijanowska, A Szmy-Boguniewicz, K. Demitrewicz; Wrocław 2011

FINANSE W NGO. Zarządzanie finansowe w organizacjach pozarządowych. - A. Ciskowska - Szul, J. Pijanowska, A Szmy-Boguniewicz, K. Demitrewicz; Wrocław 2011

K. Wygnański - "Duże organizacje: zwycięzcy czy ofiary własnego sukcesu?"  Niniejszy referat opisywać ma specyficzne wyzwania, jakie towarzyszą funkcjonowaniu dużych i złożonych struktur organizacyjnych należących do sektora pozarządowego.  http://www.psouu.org.pl/sites/default/files/publikacje/KWygna%C5%84ski_referat_final.pdf

K. Wygnański - "Duże organizacje: zwycięzcy czy ofiary własnego sukcesu?" Niniejszy referat opisywać ma specyficzne wyzwania, jakie towarzyszą funkcjonowaniu dużych i złożonych struktur organizacyjnych należących do sektora pozarządowego. http://www.psouu.org.pl/sites/default/files/publikacje/KWygna%C5%84ski_referat_final.pdf