Fundacja Kobiety Nauki Polska Sieć Kobiet Nauki

Fundacja Kobiety Nauki Polska Sieć Kobiet Nauki

Polska / Celem Fundacji Kobiety Nauki jest stworzenie pierwszej w Polsce sieci łączącej kobiety-naukowczynie. www.kobietynauki.org