Fundacja Kobiety Nauki Polska Sieć Kobiet Nauki
Fundacja Kobiety Nauki Polska Sieć Kobiet Nauki
Fundacja Kobiety Nauki Polska Sieć Kobiet Nauki

Fundacja Kobiety Nauki Polska Sieć Kobiet Nauki

Celem Fundacji Kobiety Nauki jest stworzenie pierwszej w Polsce sieci łączącej kobiety-naukowczynie. www.kobietynauki.org