Porady prawne - upadłość konsumencka

9 Pins0 Followers
Niewypłacalność dłużnika - Upadłość konsumencka

Niewypłacalność dłużnika - Upadłość konsumencka

Niewypłacalność dłużnika - upadłość konsumencka

Niewypłacalność dłużnika - upadłość konsumencka

W toku odbytych rozmów z dłużnikami bardzo często dochodzi do sytuacji, w której stwierdzają, że wolą nie ogłaszać upadłości, bo stracą mieszkanie. Jest to postawa jak najbardziej błędna, ponieważ bierność dłużnika z mieszkaniem wiąże się również z utratą nieruchomości, ale w ramach postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika. O tym co lepsze, czy upadłość, czy egzekucja, wyjaśniamy w poniższym artykule.

W toku odbytych rozmów z dłużnikami bardzo często dochodzi do sytuacji, w której stwierdzają, że wolą nie ogłaszać upadłości, bo stracą mieszkanie. Jest to postawa jak najbardziej błędna, ponieważ bierność dłużnika z mieszkaniem wiąże się również z utratą nieruchomości, ale w ramach postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika. O tym co lepsze, czy upadłość, czy egzekucja, wyjaśniamy w poniższym artykule.

Spirala zadłużenia w kontekście upadłości konsumenckiej z reguły powinna prowadzić do oddalenia wniosku o upadłość. Zwiększenie swojego zadłużenia w skutek rażącego niedbalstwa, a za takie traktuje się zaciąganie kolejnych pożyczek w celu spłaty poprzednich, jest przesłanką uniemożliwiającą ogłoszenie upadłości. Z pozoru, bo jak pokazuje praktyka sądowa od tej zasady występują pewne wyjątki.

Spirala zadłużenia w kontekście upadłości konsumenckiej z reguły powinna prowadzić do oddalenia wniosku o upadłość. Zwiększenie swojego zadłużenia w skutek rażącego niedbalstwa, a za takie traktuje się zaciąganie kolejnych pożyczek w celu spłaty poprzednich, jest przesłanką uniemożliwiającą ogłoszenie upadłości. Z pozoru, bo jak pokazuje praktyka sądowa od tej zasady występują pewne wyjątki.

Kolejna ogłoszona upadłość konsumencka przez sąd. Tym razem w stosunku do 23-letniego klienta, którego stan zadłużenia opiewał na kwotę ok. 55 tys. zł, a spowodowane było m.in. utratą zdrowia, rozstaniem rodziców, brakiem pracy. Znaczną część zadłużenia stanowiły mandaty za brak biletu autobusowego lub kolejowego. Klient nie posiadał żadnego majątku, a upadłość została ogłoszona na posiedzeniu niejawnym.

Kolejna ogłoszona upadłość konsumencka przez sąd. Tym razem w stosunku do 23-letniego klienta, którego stan zadłużenia opiewał na kwotę ok. 55 tys. zł, a spowodowane było m.in. utratą zdrowia, rozstaniem rodziców, brakiem pracy. Znaczną część zadłużenia stanowiły mandaty za brak biletu autobusowego lub kolejowego. Klient nie posiadał żadnego majątku, a upadłość została ogłoszona na posiedzeniu niejawnym.

Co potrzebuję, by ogłosić upadłość konsumencką ? | Upadłość konsumencka Porady

Co potrzebuję, by ogłosić upadłość konsumencką ?

Niewypłacalny konsument ? | Upadłość konsumencka Porady

Zmniejszenie rat - Negocjacje z Wierzycielami

Niewypłacalny przedsiębiorca ? | Upadłość konsumencka Porady

Niewypłacalny przedsiębiorca ? | Upadłość konsumencka Porady

Upadłość konsumencka czy przedsiębiorcy ? | Upadłość konsumencka Porady

Upadłość konsumencka czy przedsiębiorcy ? | Upadłość konsumencka Porady

Pinterest
Search