Krzysztof Kurnicki

Krzysztof Kurnicki

W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Krzysztof Kurnicki