Kuba Głogowski

Kuba Głogowski

Moja działalność artystyczna jest prowadzona m.in. poprzez stronę K.Bazyl - prace artystyczne / artistic compositions