Krzysztof Foremski

Krzysztof Foremski

Poznań / "Tą chwilą żyj, bo za chwilę chwili nie ma" :-D