Prawo Pracy - Poznasz podstawowe funkcje obowiązującego prawa pracy w konkretnych sytuacjach praktycznych. Poznasz konkretne problemy związane ze  stosowaniem prawa pracy w praktyce zawodowej związanej z turystyką lub sportem.

Commercial lawyers sydney Sydney City Legal is one of commercial law firms which provides expert lawyers assistance for a range of commercial and business legal matters.

Badania Rynkowe - Poznasz narzędzia zbierania informacji od obiektów badania i nauczysz się je projektować. Dowiesz się, jak sporządzać raport z badań i wykorzystywać wyniki badania w procesie decyzyjnym. Zrozumiesz rolę badań rynkowych w procesie decyzyjnym. Poznasz podstawowe zasady realizacji badań rynkowych.

Obraz zdarma na Pixabay - Výsečový Graf, Diagram, Statistiky

Rynek Przewozów Lotniczych - Poznasz uwarunkowania i cechy rynku przewozów  lotniczych, jego trendy i zjawiska na nim zachodzące. Zdobędziesz umiejętności opisu i analizowania rynku przewozów lotniczych w Polsce.

Don't let the lack of moisture in the plane affect your skin! Find out more on how to keep moisturised even after a long flight!

Warsztaty Menedżerskie z Obsługi Klienta - Zdobędziesz wiedzę dotyczącą metod współpracy z klientami i pogłębiania efektywnej komunikacji. Poznasz zastosowanie metod konstruktywnej perswazji i radzenia sobie z trudnymi  klientami. Nauczysz się zarządzania stresem i nabędziesz umiejętności negocjacyjne.

Management versus Leadership Image Source: Public Domain I have been thinking a lot lately about the similarities and differences between management and leadership. I have always felt that a manager.

Bezpieczeństwo Imprez - Zdobędziesz wiedzę podstawową z zakresu sportu i turystyki w kontekście bezpieczeństwa podczas imprez sportowych, masowych i innych. Poznasz wybrane elementy składające się na prawidłowo skonstruowany plan imprezy sportowej i rekreacyjnej oraz turystycznej.

Stadium of Wisla, Krakow, Poland. A stadium used at the 2012 European Championship.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - Poznasz znaczenie fundamentalnych doktryn gospodarczych i koncepcji organizacji, posługując się terminologią nauk ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym poziomie oraz ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form współpracy sektora publicznego z prywatnym.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - Poznasz znaczenie fundamentalnych doktryn gospodarczych i koncepcji organizacji, posługując się terminologią nauk ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym poziomie oraz ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form współpracy sektora publicznego z prywatnym.

Usługi Cateringowe - Poznasz kluczowe terminy z zakresu usług cateringowych. Dowiesz się o rodzajach cateringu i  podstawowych przepisach prawa dotyczące cateringu (HACCP). Nauczysz się procesu budowania specyfikacji cateringowej i analizy ofertowej.

Sales, staff needed to execute successful catering program

Giełda. Kursy Walutowe - Dowiesz się o funkcjonowaniu GPW, możliwych strategiach inwestowania i wyceny  instrumentów finansowych, przyczynach i konsekwencji zmienności kursów walutowych, sposobach zabezpieczania przed ryzykiem kursowym.

Giełda. Kursy Walutowe - Dowiesz się o funkcjonowaniu GPW, możliwych strategiach inwestowania i wyceny instrumentów finansowych, przyczynach i konsekwencji zmienności kursów walutowych, sposobach zabezpieczania przed ryzykiem kursowym.

Pinterest
Search