Katalog kursów - Zarządzanie w Turystyce (II SUM - tryb stacjonarny)

14 Piny1 Obserwujący
Samorząd Gospodarczy w Turystyce

Samorząd Gospodarczy w Turystyce

Prawo Pracy - Poznasz podstawowe funkcje obowiązującego prawa pracy w konkretnych sytuacjach praktycznych. Poznasz konkretne problemy związane ze  stosowaniem prawa pracy w praktyce zawodowej związanej z turystyką lub sportem.

Prawo Pracy - Poznasz podstawowe funkcje obowiązującego prawa pracy w konkretnych sytuacjach praktycznych. Poznasz konkretne problemy związane ze stosowaniem prawa pracy w praktyce zawodowej związanej z turystyką lub sportem.

Badania Rynkowe - Poznasz narzędzia zbierania informacji od obiektów badania i nauczysz się je projektować. Dowiesz się, jak sporządzać raport z badań i wykorzystywać wyniki badania w procesie decyzyjnym. Zrozumiesz rolę badań rynkowych w procesie decyzyjnym. Poznasz podstawowe zasady realizacji badań rynkowych.

Badania Rynkowe - Poznasz narzędzia zbierania informacji od obiektów badania i nauczysz się je projektować. Dowiesz się, jak sporządzać raport z badań i wykorzystywać wyniki badania w procesie decyzyjnym. Zrozumiesz rolę badań rynkowych w procesie decyzyjnym. Poznasz podstawowe zasady realizacji badań rynkowych.

Rynek Hotelarski - Poznasz kluczowe terminy z zakresu rynku hotelarskiego. Zdobędziesz wiedzę o uczestnikach rynku hotelarskiego. Dowiesz się o występujących metodach analizy rynku hotelarskiego.

Rynek Hotelarski - Poznasz kluczowe terminy z zakresu rynku hotelarskiego. Zdobędziesz wiedzę o uczestnikach rynku hotelarskiego. Dowiesz się o występujących metodach analizy rynku hotelarskiego.

Rynek Przewozów Lotniczych - Poznasz uwarunkowania i cechy rynku przewozów  lotniczych, jego trendy i zjawiska na nim zachodzące. Zdobędziesz umiejętności opisu i analizowania rynku przewozów lotniczych w Polsce.

Rynek Przewozów Lotniczych - Poznasz uwarunkowania i cechy rynku przewozów lotniczych, jego trendy i zjawiska na nim zachodzące. Zdobędziesz umiejętności opisu i analizowania rynku przewozów lotniczych w Polsce.

Warsztaty Menedżerskie z Obsługi Klienta - Zdobędziesz wiedzę dotyczącą metod współpracy z klientami i pogłębiania efektywnej komunikacji. Poznasz zastosowanie metod konstruktywnej perswazji i radzenia sobie z trudnymi  klientami. Nauczysz się zarządzania stresem i nabędziesz umiejętności negocjacyjne.

Warsztaty Menedżerskie z Obsługi Klienta - Zdobędziesz wiedzę dotyczącą metod współpracy z klientami i pogłębiania efektywnej komunikacji. Poznasz zastosowanie metod konstruktywnej perswazji i radzenia sobie z trudnymi klientami. Nauczysz się zarządzania stresem i nabędziesz umiejętności negocjacyjne.

Bezpieczeństwo Imprez - Zdobędziesz wiedzę podstawową z zakresu sportu i turystyki w kontekście bezpieczeństwa podczas imprez sportowych, masowych i innych. Poznasz wybrane elementy składające się na prawidłowo skonstruowany plan imprezy sportowej i rekreacyjnej oraz turystycznej.

Bezpieczeństwo Imprez - Zdobędziesz wiedzę podstawową z zakresu sportu i turystyki w kontekście bezpieczeństwa podczas imprez sportowych, masowych i innych. Poznasz wybrane elementy składające się na prawidłowo skonstruowany plan imprezy sportowej i rekreacyjnej oraz turystycznej.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - Poznasz znaczenie fundamentalnych doktryn gospodarczych i koncepcji organizacji, posługując się terminologią nauk ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym poziomie oraz ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form współpracy sektora publicznego z prywatnym.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - Poznasz znaczenie fundamentalnych doktryn gospodarczych i koncepcji organizacji, posługując się terminologią nauk ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym poziomie oraz ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form współpracy sektora publicznego z prywatnym.

Usługi Cateringowe - Poznasz kluczowe terminy z zakresu usług cateringowych. Dowiesz się o rodzajach cateringu i  podstawowych przepisach prawa dotyczące cateringu (HACCP). Nauczysz się procesu budowania specyfikacji cateringowej i analizy ofertowej.

Usługi Cateringowe - Poznasz kluczowe terminy z zakresu usług cateringowych. Dowiesz się o rodzajach cateringu i podstawowych przepisach prawa dotyczące cateringu (HACCP). Nauczysz się procesu budowania specyfikacji cateringowej i analizy ofertowej.

Komunikacja Marketingowa - Zdobędziesz wiedzę dotyczącą instrumentów promocji, komunikacji społecznej. Nauczysz się charakteryzować metody i techniki planowania działań promocyjnych. Dowiesz się, jak opracowywać kampanie promocyjne.  Nabędziesz umiejętność komunikowania marketingowego w ramach PR. Dowiesz się, jak nawiązywać i podtrzymywać kontakty z otoczeniem społecznym i mass mediami.

Komunikacja Marketingowa - Zdobędziesz wiedzę dotyczącą instrumentów promocji, komunikacji społecznej. Nauczysz się charakteryzować metody i techniki planowania działań promocyjnych. Dowiesz się, jak opracowywać kampanie promocyjne. Nabędziesz umiejętność komunikowania marketingowego w ramach PR. Dowiesz się, jak nawiązywać i podtrzymywać kontakty z otoczeniem społecznym i mass mediami.


Więcej pomysłów
Pinterest
Szukaj