Malachit Cu2CO3(OH)2, strefy utleniania złóż miedzi, malachit, goethyt, miedź rodzima

Malachit Cu2CO3(OH)2, strefy utleniania złóż miedzi, malachit, goethyt, miedź rodzima

Azuryt Cu2(CO3)2(OH)2, strefy utleniania złóż miedzi, malachit, goethyt, miedź rodzima

Azurite is a soft, deep blue copper mineral produced by weathering of copper ore deposits.

smithsonit, tw: 5, w strefach utleniania złóż cynku (Zn), z hemimorfitem

smithsonit, tw: w strefach utleniania złóż cynku (Zn), z hemimorfitem

Dolomit CaMg(CO3)2, siodełkowate kryształy, w skałach dolomitach, marmurach dolomitowych, karbonatytach

Dolomit CaMg(CO3)2, siodełkowate kryształy, w skałach dolomitach, marmurach dolomitowych, karbonatytach

cerusyt (węglan ołowiu) z galeną (siarczek ołowiu); duża gęstość (Pb), strefy utleniania kruszców ołowiu

cerusyt (węglan ołowiu) z galeną (siarczek ołowiu); duża gęstość (Pb), strefy utleniania kruszców ołowiu

Aragonit, tw:4, pseudoheksagonalne trojaki, składnik szkieletów, nacieki jaskiniowe, gorące źródła, z roztworów hydrotermalnych

Aragonit, tw:4, pseudoheksagonalne trojaki, składnik szkieletów, nacieki jaskiniowe, gorące źródła, z roztworów hydrotermalnych

Rodochrozyt tw:4; strefy przeobrażeń złóż manganu, sk metamorficzne

What does Rhodochrosite mean for you today? It can bring Relationships, Compassion, Blessings, Love, Joy.

KONKRECJE SYDERYTOWE - ciężkie bo z Fe Tu: Syderyt z kalcytem: tw4; pegmatyty, pustki w bazaltach

KONKRECJE SYDERYTOWE - ciężkie bo z Fe Tu: Syderyt z kalcytem: tw4; pegmatyty, pustki w bazaltach

Magnezyt, tw:4, nie burzy z HCl; w żyłach serpentynowych, w dolomitach, łupkach talkowych

Magnezyt, tw:4, nie burzy z HCl; w żyłach serpentynowych, w dolomitach, łupkach talkowych

kalcyt, tw:3; ut hydr nisk temp, sk osadowe, metamorficzne, magmowe

kalcyt, tw:3; ut hydr nisk temp, sk osadowe, metamorficzne, magmowe

Pinterest
Search